Automatitzacions

El nostre departament d’automatització, desenvolupa, solucions de control de processos, tant per maquinaria especifica, com per un determinat procés productiu, integrant i programant tots els elements necessaris, com la presa de dades (temperatures, pressions i tota mena de variables), que seran adequadament tractades i reflexades en las corresponents pantalles del procés, Scada per finalment executar la resposta adient als corresponents elements de potencia.

També es desenvolupen processos d’adquisició de dades i històrics, els qual queden reflexats en les corresponents gràfiques de control.