Certificats

Electricitat Mas S.L. considera indispensable la aplicació a tots els nivells de la organització d’un sistema de qualitat adient a les activitats de cada un d’ells, per això:

Disposem del certificat emès per SGS, ISO 9001:2008.

Disposem del certificat emès per SGS, ISO 14001:2004 referent a la implantació d'un sistema de gestió ambiental.

Disposem del certificat d’inscripció d’Empresa instal•ladora d’electricitat Alta i Baixa tensió en la modalitat d’especialista amb el nº 170015050.

Disposem del registre d’empreses acreditades del sector de la construcció de Catalunya amb el nº d’inscripció REA 09000026572.

ISO-9001 CATALÀ pdf /CASTELLÀ ISO-14001 pdf