Manteniments

Reparacions i manteniments en general, d’instal•lacions elèctriques, en la industria i sector terciari. Serveis de termografies per tal de fer un manteniment preventiu i poder detectar possibles avaries que afectin especialment al sistema productiu de les empreses.
Executem revisions periòdiques a les instal3lacions de mitja i baixa tensió.

Manteniment preventiu

Disposem d’un analitzador de xarxes elèctriques, per tal de poder realitzar un registre dels paràmetres elèctrics d’una instal•lació o d’un equip productiu i així poder avaluar-ne els consums per tal de poder realitzar auditories energètiques o de qualitat de subministrament.

Termografies

Tenim un servei de manteniment preventiu per tal de localitzar avaries potencials, que detectades a temps evitaran aturades del procés productiu.