Presentació, història

L’antiguitat de l’empresa data de l’any 1925, quan va iniciar-s’he a Olot a la cantonada entre la Plaça Clarà i el carrer Pare Roca, en una petita botiga d’uns 15 m2, el 1929, es va traslladar el negoci , a la mateixa plaça Clarà nº 11 a uns locals mes grans d’una superfície de 50m2, mes tard en la dècada del 60/70 es va ampliar llogant un altra local de 50 m2 a la P. Clará nº 9. L’any 1979 l’empresa es va traslladar al carrer Mulleras, nº 11 a uns locals de la seva propietat de 300 m2 destinats a taller i 100 m2 a oficines, finalment, l’any 2011, l’Empresa s’ha traslladat a una nau industrial de la Avda Europa, 45 en la que es disposa d’una superfície de 500 m2. Durant tot aquest temps l’empresa ha estat dedicada sempre a serveis elèctrics que en el transcurs del temps s’ha adaptat a la tecnologia del mercat, en la actualitat esta dedicada a instal•lacions, manteniments, automatismes i control de processos encarats a la industria i al sector terciari. L’empresa oscil•la entre 12 i 15 persones, entre les quals hi ha dos enginyers tècnics amb dedicació exclusiva.

Curiositats