La nostra història

1880

Neix Pere Mas Palol a Girona. D’ofici llauner. Més tard, es casarà amb Núria Bauxell Gamell d’Anglès.

1900's

Pere Mas Palol comença a iniciar-se en l’electricitat a les obres de construcció de la central del Pasteral (1885-1905), a les ordres de l’enginyer Joaquim Soler.

1911

Neix Aleix Mas Bauxell.

1912 - 1935

L’electricitat comença a estendre’s arreu com una novetat, al servei de l’enllumenat públic i domèstic.

1924

Joaquim Soler, que també tenia una botiga de reparació de ràdios a Olot, al xamfrà entre el Carrer Pare Roca i la Plaça Clarà, l’hi proposa participar en el seu negoci. Així que, Pere Mas Palol, es desplaça a Olot amb tota la família.

1925

El Sr. Soler, que era de Barcelona, decideix retornar-hi i l’hi traspassa el negoci, per un import d’unes 50 pessetes al mes. Aquest import es va fent efectiu, primer a ell i un cop mort, a la seva vídua

1929

El negoci es trasllada al local de la Plaça Clarà, 11 amb el nom de “Pedro Mas Palol”

1936

En el decurs de la Guerra Civil, en el local de la Plaça Clarà, 11, tots els obrers electricistes d’Olot, es varen col·lectivitzar amb el nom d’“Unió d’electricistes”.
De manera que en el transcurs de la Guerra Civil no es va aturar l’activitat

1939 - 1940

Durant el procés de postguerra, es va poder recuperar la plena activitat de l’empresa.

1945

Neix Pere Mas Guinart

1949

Neix Aleix Mas Guinart.

1957

Mor Pere Mas Palol. I L’empresa agafa el nom de “Viuda e hijo de P.Mas”.

1962

S’amplia el local, llogant-ne un altre al número 9 de la mateixa plaça. Ja sota la gestió del seu fill, Aleix Mas Bauxell i ja amb el nom d’ “Electricidad Mas”

1967

Pere i Aleix Mas Guinart, ja com a tercera generació, treballen junt amb el seu pare Aleix Mas Bauxell.

1973

Neix Josep Mas Bataller (Pep).

1978

Neix Roger Mas Bataller.

1979

L’1 de desembre d’aquest any s’inauguren les noves instal·lacions al Carrer Mulleras, 9, aquí ja sota el nom d"Electricitat Mas”.
El negoci ja està dirigit pels fills d’Aleix Mas Bauxell, Pere i Aleix Mas Guinart. Mentre, es conserva el local de la Plaça Clarà, 11, com a botiga de venda al públic amb María Guinart Capdevila, muller d’Aleix Mas Bauxell.

1993

Mor Aleix Mas Bauxell.

1997

Mor María Guinart Capdevila i amb ella, la botiga de la Plaça Clarà, 11 deixa de donar servei al públic.

1998

Entra a l’empresa Pep Mas Bataller.

2008

Entra a l’empresa Roger Mas Bataller.

2011

El 3 de gener d’aquest any es trasllada el negoci, a la nau del Polígon Industrial del Pla de Baix, a l’Avinguda Europa, 45. Encara sota la direcció de Pere i Aleix Mas Guinart.

2015

El control del negoci, passa a mans de la quarta generació de la família. Els fills de Pere Mas Guinart, Pep i Roger Mas Bataller.

2021

Durant tot aquest temps Electricitat Mas ha estat dedicada, sempre i exclusivament, als serveis elèctrics. En el transcurs del temps, s’ha anat adaptant a les tecnologies i necessitats que ha requerit el mercat. I en l’actualitat està dedicada a instal·lacions, manteniments, automatismes i control de processos. Tot encarat a la indústria i al sector terciari.
L’empresa es manté dintre una àrea d’actuació comarcal i amb un tracte molt familiar i humà. Oscil·lant amb una plantilla d’entre 12 i 15 persones, entre les quals hi ha dos enginyers tècnics amb dedicació exclusiva.
Tens algun dubte? Pregunta'ns!
CONTACTA'NS

Avinguda Europa, 45
17800, Olot
Tel: 972 264 716 / 692 757 409
emas@electricitatmas.com

WEB DESENVOLUPADA PER 
VOLCÀNIC INTERNET